Certyfikaty i dotacje

DOTACJA NA WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności firmy KESMET Andrzej Kęsik poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w obróbce elementów ze stali nierdzewnej.

KESMET Andrzej Kęsik

Kwota dofinansowania: 1 278 652,74 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje źródłowe na temat  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.mapadotacji.gov.pl

DOTACJA NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO LASERA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Zwiększenie konkurencyjności firmy „KESMET” poprzez zakup
specjalistycznego lasera do cięcia metalu oraz wprowadzenie innowacyjnych usług.

KESMET Andrzej Kęsik

Wartość projektu: 1 345 371,34 PLN
Kwota dofinansowania: 661 646,11 PLN

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Progamu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

WDROŻENIE SYSTEMU B2B

„KESMET” Andrzej Kęsik informuje o realizacji projektu

„Wdrożenie systemu B2B w celu efektywnego zarządzania procesami zamówień i realizowanych dostaw”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma Signum – Dotacje Unijne www.signum.org.pl

Materiały

Partnerzy