Odwodnienia przemysłowe

Odwodnienia przemysłowe wykorzystuje się przede wszystkim w branży budowlanej i spożywczej. Są niezbędnym wyposażeniem zakładów produkcyjnych ze względu na wymogi sanitarne. Zadaniem odwodnień  jest odprowadzanie zanieczyszczeń płynnych, by dbać o jakość wytwarzanego asortymentu oraz o komfort pracy zatrudnionego na produkcji zespołu. Instalacja może być lokowana wewnątrz hali produkcyjnej, ale też na zewnątrz zakładu, jako część lub rozszerzenie systemu rynnowego. Materiałem, jaki decyduje o trwałości i łatwym utrzymaniu naszych odwodnień w czystości, jest stal nierdzewna.

Produkujemy kratki ściekowe oraz kanały ściekowe.

Oba rodzaje odwodnień posiadają różnego typu pokrywy, zależne od rodzaju, wielkości potencjalnych osadów i ilości zanieczyszczeń oraz miejsca montażu – tu istotne są pokrywy antypoślizgowe, spełniające normy BHP. W zależności od projektu instalacji odpływ może być poziomy lub pionowy. Część modeli ma wbudowany syfon, część wymienny.

Znacznie większą przepustowość, niż kratki, mają kanały rynnowe. Połączenie ze studzienką odpływową zwiększa funkcjonalność odwodnienia. Wąsy montażowe widoczne na zdjęciu służą lepszemu ustawieniu kanału na etapie wylewania posadzki.

Kratki ściekowe

Kratka ściekowa

Kanały rynnowe

Kanał rynnowy