Targi Foire Internationale d`Alger

W dniach 02-07 czerwca 2010 przedstawiciele naszej firmy przebywali z wizytą w Algierii. Działania promocyjne prowadzone były podczas największych w Afryce Północnej targów wielobranżowych 43 edycji Foire Internationale d`Alger. Algieria pozostaje jednym z najważniejszych rynków krajów arabskich w związku z planami inwestycyjnymi w latach 2010-2014. Spora część wspomnianych inwestycji dotyczyć ma budownictwa socjalnego, gdzie właśnie swoją szansę upatruje Kesmet.

FIA to największe wielobranżowe targi w Afryce Północnej, a konsekwencja, z jaką są organizowane (43. edycja) świadczy o ogromnym znaczeniu tych targów dla Algierii i krajów zainteresowanych rozwojem współpracy wokół basenu Morza Śródziemnego. FIA jest wizytówką wielobranżowej współpracy Algierii z wieloma krajami. W tym kontekście zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe, oraz liczące się na rynku algierskim firmy zagraniczne ponawiają swój udział w FIA z uwagi na dalekosiężny aspekt propagandowo-promocyjny.

Produkty oraz rozwiązania, które zaprezentował Kesmet zainteresowały przedsiębiorców algierskich związanych z budownictwem. Warto wspomnieć, że odpływy przemysłowe wykorzystywane są na algierskich budowlach częściej niż w krajach europejskich.

Materiały

Partnerzy